Syrian pound

<--Previous   Index   Next-->

Wikipedia info